Geschiedenis Kerkgebouw De Haven

Voor het begin van de geschiedenis van het kerkgebouw De Haven (aan de Emmmastraat) moeten we terug naar het jaar 1924. In dit jaar ontstaat er namelijk in de gemeente een discussie over ruimtetekort in het kerkgebouw (tegenwoordig centrum 'De Kapel').

Een aantal jaren later, in 1928, wordt besloten te onderzoeken wat de kosten zijn voor uitbreiding van het huidige gebouw en nieuwbouw. In eerste instantie wordt besloten beide plannen uit te stellen, maar later, wordt besloten om over te gaan met nieuwbouw. Om de kosten voor de nieuwbouw (in eerste instantie begroot op f10.500) te dekken worden inzamelingen gehouden in eigen gemeente en omliggende gemeenten. Ook wordt het oude kerkgebouw verkocht aan de Nederlands Hervormde Evangelisatie.

 

In april van het jaar 1930 wordt begonnen met de bouw. Bijna een half jaar later, op woensdag 27 augustus 1930, wordt het kerkgebouw officiëel in gebruik genomen.


Orgel

 

Het orgel is gebouwd in 1939 door de orgelbouwer Bernard Pels te Alkmaar, een goed bekend staand vakman die later fuseerde met orgelbouwer Van Leeuwen uit Leidschendam, voor de prijs van 3.450,00 gulden

Het orgel dat twaalf stemmen heeft plus enkele afgeleide stemmen, waaronder het pedaal (zogenaamd aangehangen) is voorzien van een elektro pneumatische tractuur (de overbrenging van toets naar pijp), een systeem dat tegenwoordig bij de bouw van nieuwe orgels niet meer wordt toegepast, men is weer teruggekeerd naar de mechanische tractuur van de oude orgels die op lange termijn betrouwbaarder is.

Kenmerken voor veel orgels in de beginperiode van de twintigste eeuw is de wat donkere en ietwat sombere klank (romantiek). Ook Pels ontkwam niet helemaal aan deze intonatie, hoewel dit orgel aanmerkelijk beter klinkt dan vele van zijn leeftijdsgenoten.

De klank werd nog verder verbeterd door een restauratie in 1966 waarbij de Engelse hoorn werd vervangen door een schalmei en in 1984 toen er een octaaf 2 voet bij kwam.

Algemene indruk: een redelijk tot goed klinkend instrument.

Zwak punt: de elektro pneumatische tractuur, zowel technisch als ook bij de beïnvloeding van de klank.


De kanselkleden van kerkgebouw de Haven

In 1998 was het een gemeentelid die op het idee kwam dat het kerkgebouw kanselkleden en tafellopers in de kerkelijke kleuren nodig had. En, wat helemaal geweldig was, dit gemeentelid zou ook de rekening van de kleden en lopers betalen
Er werd een kleine commissie van gemeenteleden ingesteld die zich gingen verdiepen in kleuren en symbolen. Deze commissie kwam met de vraag of het mogelijk zou zijn een kerkelijk symbool te combineren met “iets”van buiten de kerk. Het liefst “iets”van ons dorp of onze streek. Dit om aan te geven dat de kerk er niet alleen is voor de mensen in de kerk maar voor het gehele dorp. En zo ontstonden de voorstellingen op de kleden: een kerkraam in het midden met voor het raam een symbool van “binnen”en achter het raam een symbool van “buiten”

Meer informatie over de kanselkleden vind u in het artikel over de kanselkleden

 

Herenigingsdoek

Ter gelegenheid van het samengaan der kerken, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken van Nederland en de Lutherse kerk, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland is in Poortugaal een ‘’herenigingsdoek’’  vervaardigd.

Dit doek is ontworpen door Ge Albers, gemaakt door verschillende dames uit de Hervormde en Gereformeerde kerk en onthuld op 1 juni 2004.

 

Het bestaat uit twee delen, waarvan oorspronkelijk het ene in de dorpskerk en het andere in kerkgebouw De Haven hing. Bij hoogtijdagen met een gezamenlijke dienst werden ze samengebracht. Momenteel hangen beide delen in de dorpskerk om het doek te beschermen voor schade door het doorlopend verplaatsen, aangezien alle diensten nu gezamenlijk zijn.

Meer informatie over het herenigingsdoek vind u in het artikel over het Herenigingsdoek.

 

Spreuk

Maak u geen zorgen over

wat u niet begrijpt van de Bijbel.

Maak u zorgen over wat u wél begrijpt,

maar niet in de praktijk brengt

Nieuws

Zondag 9 juni - 9.30 u. m.m.v. Chr. gem. koor Rejoice

Voorganger: ds. H. van Walsum
Organist: Vincent van Dam

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.