Door Ir. W.A.Th. Bik

Omstreeks 1200 is aan de Groene Kruisweg in Poortugaal een houten kerk gesticht. Van deze kerk is de Heer van Putten patroon en de kerk zal zeker bedoeld zijn als ‘’hofkerk’’. Tussen 1210 en 1220 wordt deze houten kerk vervangen door een bakstenen kerk. De huidige vorm ontstaat in de tweede helft van de 15e eeuw op een opgeworpen ‘’kerkheuvel’’

In 1450 wordt een bouwplan gemaakt voor de hele kerk. Het wordt dan de ‘oud-gothische kruiskerk’ zoal wij die nu kennen. In 1475 wordt het dwarsschip gebouw en wordt het middenschip doorgetrokken tot de toren..

Het koorgedeelte is verhoogd , zoals in de rooms katholieke kerken gebruikelijk is, met daaronder grafkelders. Hier zal vrijwel zeker het altaar gestaan hebben.

In de kerk ligt nog een rode zandsteen, lang 165, breed 63 en 83 cm. Hierin zijn 6 kruisjes gehakt.

Verder is de oppervlakte wat ongelijk en is er een gleuf te onderscheiden. Kennelijk is dit het deksel geweest van een sarcofaag en die, te oordelen naar de kruisjes, later heeft gediend als altaartafel.  De kruisjes zouden de vijf wonden van Christus voorstellen.

Met een antependium wordt een voorhangsel bedoeld; een kleed dat over de Avondmaalstafel hangt.

Deze liturgische kleden maken op een kleurrijke en kunstzinnige manier de periode van het kerkelijk jaar zichtbaar; een oude en zinvolle traditie.

 

Ter gelegenheid van het samengaan der kerken, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken van Nederland en de Lutherse kerk, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland is in Poortugaal een ‘’herenigingsdoek’’  vervaardigd.

Dit doek is ontworpen door Ge Albers, gemaakt door verschillende dames uit de Hervormde en Gereformeerde kerk en onthuld op 1 juni 2004.

 

Het bestaat uit twee delen, waarvan oorspronkelijk het ene in de dorpskerk en het andere in kerkgebouw De Haven hing. Bij hoogtijdagen met een gezamenlijke dienst werden ze samengebracht. Momenteel hangen beide delen in de dorpskerk om het doek te beschermen voor schade door het doorlopend verplaatsen, aangezien alle diensten nu gezamenlijk zijn.

In de dorpskerk van Poortugaal is een donkergrijs bord geplaatst, wat een z.g.n. rouwbord is.

Een rouwbord is een zwartgeverfd meestal ruitvormig houten bord met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de geboorte- en sterfdatum. De rouwborden werden op de gevel van het sterfhuis opgehangen en werden dan naderhand aan de muren van de kerk waar de overledene begraven was,  bevestigd.

Dit is het originele rouwbord van Nicolaes van Driel. Overleden op 7 September 1697

Hij is in de kerk begraven en heeft een gezamenlijke grafzerk met Doen Beijensz in het koor.

Spreuk

Toeval is dat wat god je toe laat vallen

Nieuws

Zondag 30 juni - 9.30 u. Belijdenisdienst

Voorganger: ds. Hans van Walsum
Organist: Jan Teeuw

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.